VIP BiznesuVIP Biznesu
Trenerzy

Mentoring

Leszek Kasperski

Doświadczony menadżer specjalizujący się w dziedzinie sprzedaży i marketingu. W ostatnich latach był dyrektorem sprzedaży i marketingu BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA. Będąc w zarządzie tej firmy odpowiadał min. za strategię marki funduszy Arka oraz rozwój sprzedaży. Pracując równolegle w BZ WBK AIB Asset Management SA zbudował zespół sprzedaży i system obsługi klientów z segmentu tzw. private banking.

Na przełomie 2008 i 2009 roku miał możliwość uczestniczyć w projektach nowych technologii związanych z syntezą mowy w firmie IVO Software SP. z o.o. Z punktu widzenia firmy pasjonuje się strategicznym zarządzaniem firmą, a w szczególności budowaniem przewagi konkurencyjnej. Dla menadżerów cenne będą jego umiejętności w budowaniu zespołów w oparciu o wartości.
Sylwia Marciniak
Specjalista w zakresie wdrażania rozwiązań rozwojowych w dużych korporacjach, trener, coach. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy dla międzynarodowych korporacji.
Kwalifikacje: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Laboratorium Psychoedukacji, Studia trenerskie podyplomowe.
Współpracuje z: Coaching Center, Akademia Coachingu, CoachWise Essentials, CoachWise Equipped Program.

Coaching

Agnieszka Inglik
Posiada wieloletnie doświadczenie w coachingu. W ramach zajęć przepracowała ponad 1000 godzin z klientami. Coaching stosuje do wspierania w rozwoju zarówno ludzi biznesu, sztuki jak i liderów zawodowych i społecznych. Współpracowała z takimi firmami jak: EFL, Stena Line , Badger Mining Poland sp. z o.o., TVN, oraz z osobami prywatnymi zajmującymi się obszarami sztuk plastycznych, filmu, medycyny oraz sportu.
Kwalifikacje:
  • CoachWise Essentials™, Member of Co-creative Alliance, Program akredytowany przez International Coaching Federation
  • CoachWise Equipped™ - Member of Co-creative Alliance, Program akredytowany przez International Coaching Federation
  • CoachWise Delivery Training, Program akredytowany przez International Coaching Federation

Instruktor innowacji

Marzena Lelonkiewicz
Współtwórca projektów edukacyjno-szkoleniowych w Stowarzyszeniu Inicjatywa Młodych takich jak: „Weekend Profesjonalisty”, „Akademia Kompetencji”, „Debata Pokoleń”. Odpowiedzialna za stworzenie linii warsztatów przekładających teorię Toma Petersa na polskie realia: Destruction Imperative, Professional Service Firm, WOW! Projects, Talent Management, Organizational Culture, New Leaders for New Times. Prowadzi projekty consultingowe dla firm: Xella, Allianz, EGB Investments, Raiffeisen Bank Polska. Autorka serialu merytorycznego Mega Konferencji Get Inspired!.

Doradca proinnowacji

  Doradca będzie dopasowany do profilu działalności i branży przedsięwzięcia, co będzie ustalone w poszczególnych etapach trwania projektu.

Rzecznik Patentowy:

 

Marek Besler
Rzecznik patentowy, prawnik. Wykładowca i autor publikacji z dziedziny własności intelektualne. Jest członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych -organu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Europejski rzecznik patentowy. Członek Rady Instytutu Europejskich Rzeczników Patentowych z siedzibą w Monachium. Pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego / OHIM/ organu Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnotowych znaków towarowych.

Brokering finansowy:

 

Milena Filipowska
Główna Księgowa/Starszy Specjalista ds. szkoleń i programów, konsultant w ramach KSU, asesor przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Prowadzenie działalności gospodarczej:

  Piotr Puchalski
Specjalista w dziedzinie księgowości. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości, certyfikowany Księgowy.
 
VIP Biznesu
VIP Biznesu
VIP Biznesu