VIP BiznesuVIP Biznesu
Elementy

Część pierwsza

Pierwszym etapem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się na stronie http://www.poznan.innowatorzy.eu i przesłanie go do 04.04.2010 na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Na podstawie formularza wybrane osoby, posiadające nowatorski pomysł na biznes i motywację do prowadzenia własnej firmy, wezmą udział w dwudniowym Treningu Przedsiębiorczości PABA – Poland as business area. Trening obejmuje zagadnienia dotyczące kreatywności, rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych oraz generowania pomysłów. Trening jest wstępem do dalszych modułów szkoleniowych. Omawia on różne metody rozwiązywania problemów i wzbudzania kreatywności w modelach stosowanych przez firmy sukcesu.

Część druga

Konkurs Innowatorzy ma na celu wyłonienie 12 osób, które wezmą udział w trzeciej części projektu – 8-miesięcznym wsparciu szkoleniowo – doradczym.  Konkurs polega na stworzeniu mini biznesplanów, które uczestnicy będą mogli opracować na podstawie, zdobytej podczas Treningu Przedsiębiorczości, wiedzy.

Część trzecia

Ostatnia część projektu skierowana jest do szczęśliwej dwunastki uczestników, którzy podczas treningu przedsiębiorczości wykazali się największym zaangażowaniem, motywacją i nietuzinkowymi pomysłami podczas pisania mini biznesplanu. 

Uczestnicy wezmą udział w kilkudniowym, spotkaniu - Szkole Innowacji oraz cyklu szkoleniowo-doradczym, który potrwa około 8 miesięcy.


Szkoła Innowacji

Blue Ocean Strategy (BOS) to jedna z najnowszych koncepcji biznesowych na świecie. Powstała dosyć niedawno, ale od razu zyskała uznanie wśród ekspertów oraz prezesów i dyrektorów wielu firm. Koncepcja BOS opiera się na stwierdzeniu "Nie walcz z konkurencją spraw aby stała się nieistotna!". Od dłuższego czasu firmy starają się pokonać konkurencję uzyskując te same produkty i usługi w efektywniejszy sposób. Jest to droga, która dość szybko prowadzi do hiperkonkurencji i wzajemnego wyniszczenia. Tylko poprzez trwałą strategię odróżniania się od oponentów możemy stworzyć podstawy przyszłego sukcesu. Rozwiązaniem, za jakim postulują twórcy Blue Ocean Strategy - Chan Kim i Renée Mauborgne, jest zaniechanie walki z konkurentami i skupienie się na nowej, jeszcze nieodkrytej przestrzeni rynkowej.

Celem warsztatu jest, więc pokazanie sposobów na stworzenie nowej wizji strategii lub produktu oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych uczestników.

Spotkanie obejmuje krótką rozgrzewkę kreatywną, przedstawienie zasad strategii błękitnego oceanu z porównaniem strategii ze strategią polegającą na konkurowaniu, analizę obecnej sytuacji firmy, poznanie drogi do nowej sytuacji firmy, naszkicowanie schematu czterech działań oraz opisanie nowej strategii.

powrót

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Cykl szkoleniowo-doradczy składa się z następujących elementów:

Mentoring – doradztwo indywidualne
Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na wiedzy i doświadczeniu mistrza, ale także inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.

Coaching – doradztwo indywidualne
Wykorzystanie metody pracy, jaką jest coaching można porównać z rozpoczęciem podróży w dotychczas nieznanym kierunku w towarzystwie coacha. Rolą coacha nie jest wyznaczanie kierunku marszu, jego tempa oraz planu. Nie jest również dawanie rad, dokonywanie oceny działań klienta oraz jego postępów. To jest raczej rola doradcy/konsultanta, która w określonych warunkach może być potrzebna w procesie coachingu i może być klientowi dostarczana. Ze względu jednak na przejrzystość relacji pomiędzy klientem a coachem rekomendujemy rozdzielenie tych ról.

Rolą coacha będzie natomiast wspieranie klienta w:

  • poszukiwaniu zasobów/potencjału, który można wykorzystać
  • zapewnianiu koncentracji na obranym kierunku
  • pełniejszym nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności
  • utrzymywaniu niezbędnego poziomu motywacji

Doradztwo specjalistyczne
Doradztwo specjalistyczne opracowane przez AIP obejmuje usługi związane z opracowaniem usprawnień, ich wyborem i wdrażaniem oraz transferem technologii, które mają na celu doprowadzenie do szybkiego rozwoju, zwiększenia zysków i wartości firmy

W ramach doradztwa specjalistycznego uczestnicy będą mogli skorzystać z:

  • Doradztwa instruktora innowacji, polegającego na udoskonaleniu pomysłu biznesowego
  • Doradztwa proinnowacyjnego, którego celem jest przeprowadzenie audytu/wykonanie opinii o innowacyjności biznesowego pomysłu
  • Doradztwa rzecznika patentowego, polegającego na wsparciu w zakresie ochrony własności intelektualnej, która obejmuje patenty, wzory użytkowe i przemysłowe
  • Doradztwa z zakresu brokeringu finansowego  w ramach którego eksperci dopasują najlepszą formę finansowania dla Twojego biznesu,  pomogą Ci stworzyć wniosek kredytowy, wniosek o dofinansowanie UE, czy środki Venture Capital w zależności od potrzeb.

Szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej
Szkolenie przekazuje praktyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy. Obejmuje zagadnienia dotyczące zakładania, prowadzenia (funkcjonowanie podstawowych działów firmy), zarządzania firmą w dwóch systemach: systemie rynkowym i systemie AIP.

Porusza aspekty administracyjne, zarządcze, prawne i finansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ma na celu przygotowanie do sprawnego kierowania działalnością.

Szkolenie składa się z trzech bloków:

Blok I: Administracyjno – prawna obsługa przedsiębiorstwa
Blok II: Obsługa finansów, księgowość, podatki
Blok III: Zarządzanie przedsiębiorstwem, HR, PR.

powrót

Preinkubacja

Celem preinkubacji jest stworzenie idealnych warunków do rozwoju firmy, komercjalizacji pomysłów opartych na wiedzy i nowych technologiach. Preinkubacja AIP umożliwia młodym osobom sprawdzenie swojego pomysłu biznesowego bez ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Preinkubowane firmy korzystają z usług księgowych oraz porad i wsparcia prawnego. Ponadto mają zapewnioną reklamę i promocję.

powrót

 

 
VIP Biznesu
VIP Biznesu
VIP Biznesu